Monday, July 19, 2010


Watching myself appear on a giant neon sign.

No comments:


MARIA LINDELL med Gudruns mask

Maskernas Resa

Plötsligt såg jag mig själv i ditt ansikte av trä och pergament, och jag började berätta ... "