Monday, July 19, 2010
The beat of Times Square makes me want to dance and celebrate this last evening of my journey!

No comments:


MARIA LINDELL med Gudruns mask

Maskernas Resa

Plötsligt såg jag mig själv i ditt ansikte av trä och pergament, och jag började berätta ... "