Monday, July 26, 2010


Meeting the public at the festival.

No comments:


MARIA LINDELL med Gudruns mask

Maskernas Resa

Plötsligt såg jag mig själv i ditt ansikte av trä och pergament, och jag började berätta ... "