Monday, July 19, 2010
It was as if the mask had been waiting for November Holly! She joined me for a dance on a fire escape on East 17th Street.
Ingrid Kullberg-Bendz

No comments:


MARIA LINDELL med Gudruns mask

Maskernas Resa

Plötsligt såg jag mig själv i ditt ansikte av trä och pergament, och jag började berätta ... "